real-estate-solutions-logotype
by Visma

Ledning

Fredrik Jonson

Managing Director

fredrik.jonson@visma.com
0200-456 440

Peter Nilsson

Kristoffer Rødseth

Maj-Linn Brekke

Sofie S. Amundsen

People Manager

sofie.amundsen@visma.com
0200-456 440